Politika i zaštita privatnosti

Reklamna agencija Strumark posvećena je zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o vama. Korišćenjem i pregledanjem našeg sajta prihvatate da se podaci o vama koriste u skladu sa našom Politikom privatnosti. Strumark je fokusiran na sakupljanje minimalne količine informacija o vama jedino sa ciljem unapređenja kvaliteta naše usluge.

Ova pravila o zaštiti i poverljivosti podataka odnose se na poverljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici strumark.rs i koje su korišćenjem te stranice prikupljene i sačuvane u bazama podataka Reklamne agencije „Strumark” iz Čelareva.

Internet prodavnica „strumark.rs”,je u vlasništvu pravnog lica „Ljubomir Struharik PR Reklamna agencija Strumark Čelarevo”, preduzetničke radnje registrovane u Srbiji, na adresi Milana Ćupa 13, 21413 Čelarevo, Srbija. Email: office@strumark.rs Telefon: 064 200 300 2

„Strumark” je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima o zaštiti i obradi podataka i odgovoran da obezbedi da je obrada podataka izvršena u skladu sa važećim zakonom. Uzimajući u obzir da ova pravila zaštite ličnih podataka (“Pravila o zaštiti i obradi podataka”) predstavljaju neodvojivi deo Uslova korišćenja i Politike kolačića i da definicije određene navedenim Uslovima i Politikom određuju tumačenje Pravila, ljubazno vas molimo da pročitate Uslove korišćenja i Politike kolačića pre čitanja Pravila o zaštiti i obradi podataka.

Korišćenje ličnih podataka nam je neophodno kako bismo vam pružili odgovarajuću uslugu. Lični podaci koje mi obrađujemo se sastoje od informacija koje ste nam vi dostavili prilikom interakcija koje će biti detaljno opisane u nastavku.

Predlažemo vam da ovu politiku privatnosti pregledate periodično, jer se ona ažurira s vremena na vreme, u skladu sa promenama u zakonima iz Opšte regulative o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Nastavak upotrebe ove Internet stranice od strane korisnika, nakon stupanja na snagu takvih izmena, podrazumeva da korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmenjenih delova Politike privatnosti, Uslova korišćenja i Politike kolačića.

Ova politika privatnosti poslednji put je ažurirana u oktobru 2022. godine. Ukoliko se korisnik ne slaže sa dole navedenim pravilima, upućujemo ih da napuste, te ne pristupaju i ne koriste našu Internet prezentaciju.

Ukoliko korisnik zatraži od nas da vidi podatke koje imamo o njemu, kao i da za iste traži da se delimično ili potpuno obrišu, dužni smo da korigujemo i obrišemo sve lične podatke o korisniku u roku od 30 dana nakon odgovora na poslati zahtev.

Koje informacije sakuplja strumark.rs?

Informacije koje nam vi dostavite.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj Internet stranici, kao što je ispunjavanje anketa, slanje povratnih informacija i slično, naš administrator može od korisnika zatražiti pružanje određenih ličnih podataka.

Internet sajt strumark.rs može sakupiti vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj, …) koje nam korisnici naših usluga dostavljaju kada ostvare bilo kakvu interakciju sa našim internet sajtom.

Ova politika privatnosti navodi uslove zaštite podataka korisnika Internet sajta strumark.rs koje obrađuje u skladu sa sakupljenim informacijama:

 • Kada pošaljete e-mail, ili na bilo koji drugi način kontaktirate predstavnike korisničkog servisa strumark.rs
 • Povežete se sa strumark.rs preko društvenih mreža ili trećih lica
 • Automatsko sakupljanje informacija

Svaki put kada posetite strumark.rs, mi automatski sakupljamo određene tipove informacija. Neki od primera informacija koje sakupljamo automatski su sledeći:

 • Možemo sačuvati adresu vašeg Internet provajdera, vaš Internet protokol tj. IP adresu, veb stranicu sa koje ste došli, tip vašeg veb pretraživača, tip mobilnog uređaja sa koga ste pristupili veb stranici, i jezička podešavanja na Vašem pretraživaču.
 • Možemo koristiti kolačiće (pogledaj sekciju “Politika kolačića”) za prepoznavanje vašeg računara.
 • Možemo koristiti Facebook piksel tagove, Google tagove ili slične alate koji nam dozvoljavaju da znamo da li je određena veb strana posećena, otvoren e-mail, linkovi u mejlu iskorišćeni ili da li su reklame na gamecentar.rs ili drugim sajtovima bile efikasne. Ova tehnologija nam omogućava da uporedimo aktivnosti sa pojedinačnim korisnicima i pratimo kretanje kroz Google Analytics softver.
 • Možemo prikupiti informacije i koje dobrovoljno unesete, podelite ili one koje mogu biti dobijene iz učestvovanja u igrama, takmičenjima ili promocijama sponzorisanih od strane strumar.rs.

Kombinovane informacije

Informacije koje dostavljate sajtu strumark.rs mogu biti kombinovane sa demografijom i drugim informacijama koje su dostupne sa drugih izvora u cilju da omoguće sajtu strumark.rs da bolje komunicira sa Vama i poboljša naš korisnički servis i vaše iskustvo prilikom kupovine.

strumark.rs ne prikuplja i ne zadržava informacije korisnika mlađih od 14 godina te stoga ni jedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14 godina.

Kako Strumark koristi i deli vaše lične podatke?

Upotreba vaših ličnih podataka

Strumark koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Komunikacija sa korisnicima

Vaše lične podatke strumark.rs koristi da bi poboljšao vaše iskustvo kao korisnika naših usluga, da odgovori na vaše zahteve, da unapredi korisnički servis, da vam plasira ponude i reklame, komunicira sa vama o proizvodima, uslugama, specijalnim ponudama, događajima i programima koje vam nudi strumark.rs ili naši marketing partneri.

Učestvujemo u oglašavanju koje se zasniva na interesovanjima, pa tako mi i drugi možemo upotrebiti informacije o vama da bismo vam dostavili ili omogućili da vidite određenu reklamu zasnovanu na vašim interesovanjima, pretragama koje vršite, ili vašoj aktivnosti na strumark.rs ili drugim sajtovima.

Strumerk podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Pristanak

strumark.rs takođe može iskoristiti ove informacije da analizira ili vodi svoje poslove. Zbirni ili kombinovani podaci mogu se upotrebiti da poboljšaju sposobnost strumark.rs da komunicira sa vama i da podrži poslovne funkcije kao što su ispunjenost, interni poslovni procesi, marketing, provera autentičnosti, korisnički servis, prevencija prevare, javna bezbednost i pravne funkcije.

Deljenje vaših ličnih podataka i korisnici.

SA TREĆIM LICIMA: strumark.rs može da deli vaše lične podatke sa trećim licima kako je ispod navedeno.

SA NAŠIM POSLOVNIM PARTNERIMA: Lični podaci prikupljeni od strane strumark.rs biće iskorišćeni u skladu sa politikom privatnosti i mogu biti podeljeni sa našim poslovnim partnerima, uključujući i treća lica, za upotrebu u skladu sa ovom politikom privatnosti. Ovo se prvenstveno odnosi na kurirsku službu koja uslužno radi isporuku robe kupcima, pa su im neophodni podaci poput: ime i prezime, adresa i broj telefona.

SA NAŠIM PROVAJDERIMA: strumark.rs može deliti vaše lične podatke sa provajderima:

Razvoj, hosting ili održavanje sajta strumark.rs
Skladištenje proizvoda, personalizovanje proizvoda i izvršenje usluga u ime strumark.rs ili u vaše ime i na vaš zahtev.
Objedinjavanje informacija o klijentima i/ili poboljšanje korisničkog servisa. Pristup određenim ličnim podacima po potrebi ili drugim tehnologijama automatskog sakupljanja podataka u naše ime.
Davaoci usluga i partneri su ugovorno ograničeni načinom na koji mogu koristiti vaše lične podatke u skladu sa našim Pravilima, Uslovima i Politikom.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM: Reklamna agencija Strumark može obelodaniti specifične podatke, kada je takvo postupanje neophodno, da bi se pridržavao zakona, sudskog naloga ili drugog parničnog postupka ili da bi se zaštitio interes ili sigurnost posetilaca i kupaca, zaposlenih u Strumark-u i drugih. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama, organizacijama za zaštitu od prevara i smanjenje kreditnog rizika.

BAZA REGISTROVANIH KORISNIKA: Baze nisu dostupne za pregled od strane trećih lica. Baze podataka koje strumark.rs kreira su u skladu su sa GDPR regulativom.

Kako su vaši lični podaci zaštićeni?

Strumark koristi sigurnosnu tehniku u vidu SSL standarda i enkripciju na sajtu strumark.rs kako bi se zaštitio od eventualnog gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka prikupljenih od strane kompanije. Kada prenosite lične podatke na sajt strumark.rs te informacije se čuvaju na serverima koje strumark.rs osigurava od pokušaja neovlašćenog pristupa ili upada. Softver šifrira lične podatke koje unosite na sajt strumark.rs.

Strumark štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka
 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola

Strumark čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 12 meseci

strumark.rs ne može biti i nije odgovoran za neovlašćen pristup podacima od strane hakera ili drugih, koji su na nelegalan način pristupili sajtu.

“Pecanje” je prevara osmišljena na način da ukrade vaše lične podatke. Ukoliko dobijete e-mail koji izgleda kao da je poslat od strane strumark.rs sajta, a u kom se traže vaši lični podaci, nemojte odgovarati. Strumark od Vas kao korisnika nikada neće putem elektronske pošte tražiti vašu šifru, korisničko ime ili druge lične podatke.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Strumark ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Strumark ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Koja su prava korisnika u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka?

PRAVO NA PRISTUP I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA: Vi imate pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke Strumark obrađuje, a tiču se vas, izvor tih podataka, svrha u koju će ti podaci biti korišćeni kao i identitet lica kojima će ti podaci biti dati. Vi takođe imate pravo da, u bilo koje vreme, tražite ispravku bilo kog netačnog ili nepotpunog ličnog podatka. Ukoliko je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a naročito u slučaju čestog ponavljanja, Strumark može da vam zaračuna razumnu administrativnu naknadu ili može da odbije da postupi po tom zahtevu.

PRAVO NA BRISANJE (‘PRAVO DA BUDETE ZABORAVLJENI’): Vi imate pravo da tražite brisanje vaših ličnih podataka pod određenim uslovima, npr. pre nego ste otkazali porudžbinu i lični podaci više nisu neophodni za svrhe za koje su prikupljeni ili ne postoji zakonski razlog za svrhe za koje su bili prikupljeni ili je obrada nezakonita ili lični podaci moraju da budu izbrisani kako bi se ispoštovala određena pravna obaveza. Ovaj spisak nije konačan. Molimo kontaktirajte Strumark kako biste dobili više informacija o brisanju Vaših ličnih podataka na email adresu office@strumark.rs

PRAVO NA PRIGOVOR: Vi imate pravo da prigovorite nekoj obradi ili zahtevate da obrada ličnih podataka bude ograničena ukoliko lični podaci nisu tačni, ili/i smatrate da bi obrada bila nezakonita, ili Strumark bazira svoju obradu na legitimnom interesu ili vi verujete da Strumark više nema potrebe za ličnim podacima u svrhe koje su navedene. Međutim, čak i ako prigovorite na određenu obradu, Strumark i dalje može da vrši obradu ukoliko je to dozvoljeno ili se zahteva na osnovu merodavnog zakonodavstva, na primer kako bi mogao da ispuni pravne zahteve ili da ispuni ugovorne obaveze koje se odnose na vas.

PRAVO NA POVLAČENJE SAGLASNOSTI: Ukoliko ste vi u bilo koje vreme dostavili Strumark-u svoju saglasnost za obradu ličnih podataka (npr. u slučaju pretplate na newsletter), uvek možete da povučete takvu saglasnost za buduću obradu koja zavisi od takve saglasnosti.

PRAVO NA PRENOS PODATAKA: Vi imate pravo da dobijete lične podatke koji se vas tiču, koje ste vi dostavili nama, u jednom strukturisanom, običajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vi od nas takođe možete da tražite da prenesemo takve podatke direktno drugom rukovaocu gde je to tehnički moguće.

Ukoliko nas korisnik kontaktira telefonom ili e-mail porukom zahtevaćemo da ponudi dokaz o svom identitetu kako bi sprečili mogućnost neovlašćenog nastupanja u tuđe ime. Važno za zaštitu vaših podataka na našem veb sajtu je da se uvek odjavite upotrebom dugmeta „Odjavi se“ kako biste bili sigurni da lica koja koriste računar nakon vas ne mogu da pristupe Vašim ličnim podacima.

Šta treba da uradite ukoliko imate bilo kakvu pritužbu?

Ukoliko imate bilo koju pritužbu po pitanju kako mi koristimo Vaše lične podatke, ako želite da dobijete još informacija, ili biste da ostvarite sva vaša prava, to možete uraditi ako nas kontaktirate na sledeće načine:

 • E-mail adresa: office@strumark.rs
 • Adresa firme: Reklamna agencija Strumark Čelarevo, Milana Ćupa 13, 21413 Čelarevo
 • Telefon: 064 200 300 2 ili 062 17 400 27

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Politika upotrebe kolačića

Sajt strumark.rs koristi kolačiće koji predstavljaju sitne fajlove koje vaš pretraživač ili druga aplikacija čuvaju u pretraživaču ili hard disku vašeg računara. Kolačići se koriste za povezivanje vašeg računara sa informacijama o vašoj online aktivnosti, pretraživanjima, preferencijama i kupovini proizvoda u okviru posete veb lokaciji. Neki primeri ovih podataka uključuju tražene izraze ili unete adrese i prethodne posete na sajtu. Deo „pomoći“ na traci sa alatkama u većini pretraživača reći će vam kako da sprečite vaš pretraživač da prihvati nove kolačiće, kako da vas pretraživač obavesti kada primite nove kolačiće ili kako da potpuno onemogućite kolačiće. Ako odbijete kolačiće, možda nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima ili da dobijete promotivnu kampanju koja vam je prilagođena. Kolačići nam pomažu da vam pružimo bolju Internet stranicu, omogućavajući nam da nadgledamo koja stranica Vam je korisna, a koja nije.

Kolačić nam ni na koji način ne pruža pristup vašem računaru ili bilo kakvim informacijama o Vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete pristati da prihvatite ili odbijete kolačiće. Sajt strumark.rs ne kontroliše i ne garantuje efikasnost alata zasnovanih na pretraživačima za upravljanje kolačićima.

Ukoliko se odlučite da ne prihvatite kolačiće, odricanje se odnosi samo na vaš trenutni veb pretraživač na vašem trenutnom računaru. Ako koristite više uređaja ili više veb pregledača, morate se isključiti na svakom od njih.

Više o našoj politici upotrebe kolačića možete pronaći ovde: Politika upotrebe kolačića

Sajt koristi cookies (kolačiće) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Više informacija potražite na zaštita privatnosti i politika kolačića.