Uslovi korišćenja

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 24. septembra 2020.

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude firme Strumark putem ovog Web sajta.

Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Svi posetioci web sajta Strumark (www.strumark.rs) prihvataju da se pristup sajtu odvija pod sledećim uslovima:

  • Ovaj web sajt i sve informacije na njemu imaju isključivo informativnu svrhu.
  • Opisi pojedinačnih proizvoda ili usluga na web sajtu sadrže samo osnovne informacije.
  • Strumark će se truditi da svi podaci koji se nalaze na sajtu budu tačni i ažurni. Ipak, Strumark ne garantuje tačnost i ažurnost ovih podataka niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.
  • Strumark zadržava pravo da na svom sajtu postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućima. Međutim, Strumark nije odgovoran za sadržinu tih sajtova.
  • Strumark zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju sadržanu na sajtu, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodne najave i obaveštenja.

Strumarkmože izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Opšte odredbe

Strumark zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivno-pravnih propisa vrši izmene ovih Uslova korišćenja, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda / Usluga dostupnih preko ovog Sajta.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Uslova korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Sajtu Strumarka.

Osnovne informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji Strumark povodom ovog sajta, neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Strumark će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Strumark nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Strumark maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam sve usluge i proizvodi na ovom Sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom Sajtu u potpunosti ispravne.

Cene i plaćanje

Cene Proizvoda / Usluga su izražene u EUR-ima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda / Usluga podložne su promeni do momenta potvrde kupovine tj. realizovanog plaćanja. Plaćanje se vrši u domaćoj valuti.

Strumark zadržava pravo na izmenu cena i dostupnosti artikala bez predhodnog obaveštenja. Ipak Strumark neće menjati cene nakon izvršene potvrde vaše porudžbine.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Načini plaćanja

Plaćanje Proizvoda / Usluga preko ovog sajta može se izvršiti putem predračuna. Strumark će Vam izdati predračun na ostavljenu mail adresu. Isporuka proizvoda / usluge se vrši isključivo ako je proizvod u potpunosti plaćen.

Nakon poručivanja artikla sa našeg Sajta, i odabira bilo kog načina plaćanja, očekujte da vas kontaktira osoba iz naše firme da biste potvrdili porudžbenicu.

Linkovi ka drugim sajtovima

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Strumark nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Strumark nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Strumark, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Poslovni podaci

Pun naziv: Ljubomir Struharik Pr Reklamna agencija Strumark Čelarevo

Skraćeni naziv: Strumark

Adresa: Milana Ćupa 13, 21413 Čelarevo

PIB: 109009038

Matični broj: 63859419

Šifra delatnosti: 73.11

Opis delatnosti: Delatnost reklamnih agencija

Mail: office@strumark.rs

Žiro račun:

Erste bank: 340-11414308-43

Sajt koristi cookies (kolačiće) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Više informacija potražite na zaštita privatnosti i politika kolačića.